Logowanie   ?> /td>
Rzeszowski Team Paralotniowy 

Zapytasz zapewne czemu "Born to Fly" ?
Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Każdy z nas zapytany o to samo odpowie Ci co innego ...
ale na pewno zrozumiesz jedno, ... że nie umiemy już inaczej. Nie umiemy NIE LATAĆ

W serwisie
HOME
Team i okolice
Piloci i Sympatycy
Galeria
Opisy wyjazdów i imprez
Miejsca do latania
Plikownia
Kontakt
Nasz dorobek
Nasz dorobek w OLC w 2008
Nasz dorobek w OLC w 2009
Nasz dorobek w OLC w 2010
Nasz dorobek w OLC w 2011
LiveTracks

Borny !OpenFly

Karpaty


Forum PG
Planowanie wyjazdów
Gdzie latać ?
Let's talk about ...
On-line Czat BTF ...
Żony i kochanki :)
Giełda sprzętu
... know how
... co nieco o sprzęcie
Forum PPG
Planowanie latania PPG
Let's talk about ...PPG
Godne polecenia
Znajomi w Sieci
Filmy
Szkoły paralotniowe
Serwisy pogodowe
...inne linki
xcc.paragliging.pl
XContest - punktacja dzienna

KSIĘGA GO¦CI
Polecane
Niviuk
Advance
SOL Paragliders
Ozone
UP

Bardzo ważne informacje o charakterze poradnika "Know How"
Treć informacji :
Reguły paralotniowe w Polsce

Paralotniowe reguły w Polsce

źródło: http://www.flyordie.info/index.php?option=com_content&task=view&id=617&Itemid=218

1) Pilot paralotni jest odpowiedzialny za właściwe wykonanie lotu, a w szczególności za analizę warunków meteorologicznych oraz informacji o ograniczeniach w ruchu lotniczym i, o ile jest to wymagane, uzyskanie stosownych zezwoleń z tym związanych.

2) W czasie wykonywania lotów, każdy pilot paralotni jest obowiązany mieć przy sobie:
- dokument potwierdzający kwalifikację pilota paralotni;
- dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnośći cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem lotów na paralotniach.

3) Przy lotach, w których starty i lądowania odbywają się w obrębie ustalonego miejsca, dokumenty, o których mowa w punkcie drugim mogą znajdować się na ziemi - w miejscu startu i lądowania.

4) Osoba posiadająca dokumenty uprawniające do wykonywania lotów na paralotniach bez nadzoru instruktora wydane w innym kraju może wykonywać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej loty jako pilot paralotni po spełnieniu warunku o którym mowa w punkcie 2.

Zasady żeglugi powietrznej na paralotni - Prawo drogi

Podstawowym obowiązkiem każdego pilota jest zachowanie bezpiecznej separacji od innych uczestników ruchu powietrznego. Ponadto w powietrzu obowiązują nas zasady życzliwego podejścia do innych uczestników ruchu i zapwenienia im w miarę naszych możliwości komfortu oraz poczucia bezpieczeństwa podczas wspólnego użytkowania przestrzeni powietrznej. Pamietajmy o tym aby unikać kolizji za wszelką cenę - latajmy z głową !

1) Paralotnia znajdująca się w powietrzu ma pierwszeństwo przed paralotnia startującą.

2) Podczas lotu zboczowego, żaglowego pierwszeństwo ma paralotnia mająca zbocze z prawej strony. Pilot mający zbocze po prawej stronie aby uniknąć zderzenia ma obowiązek zakręcić w prawo jeśli nie spowoduje to dla niego zagrożenia, zderzenia ze stokiem lub wpadnięciem w rotory na zawietrznej.

Image


3) Pierwszeństwo lądowania ma paralotnia znajdująca się na podejściu na niższej wysokości.

4) Podczas lotu w kominie termicznym należy dostosować się do kierunku krążenia paralotni znajdującej się tam wcześniej.

Image

5) Krążenie w kominie termicznym powinno odbywać się po kręgach współśrodkowych.

6) Wejście i wyjście z krążenia może nastąpić tylko po stycznej kręgu.

7) Podczas lotu wykonywanego w przestrzeni otwartej (nie przy zboczu) paralotnie znajdujące się na kierunku kolizyjnym mają obowiązek odejścia w prawą stronę.

Image

8) Wyprzedzanie innych paralotni w przestrzeni otwartej (nie przy zboczu) powinno odbywać się z prawej strony.

Image

9) Paralotnia nadlatująca z prawej strony ma pierwszeństwo.

Image

10) Wyprzedzanie paralotni lecącej przy zboczu jest zasadniczo zabronione, w przypadku koniecznym (przy znacznej różnicy prędkości) wyprzedzanie może nastąpić tylko po zewnętrznej (nawietrznej) stronie lotu.

Image

Sprawdź paralotniowe reguły dla innych państw / Check also flying rules for other country's:


Arek
Dodano: 2008-05-12

Wszelkie prawa zastrzeone. Materiay prezentowane w serwisie s wasnoci Teamu "Born to Fly".
Kopiowanie materiaw bez zezwolenia zabronione.
statystyka